Skip to content

Tjenestevilkår

Tjenestevilkår: Aksept av risiko og bekreftelse av at passasjerer er kjent med sikkerhetsinstruks, risikomomenter og regler for deltagelse

Ved å bestille og delta på denne RIB-turen bekrefter jeg/vi:

 • At alle deltagere har lest og forstått tjenestevilkårene samt sikkerhetsinformasjonen under 
 • At alle passasjerer frivillig deltar på RIB-turen og er kjent med risikoen for fysiske skader som er involvert i sin deltagelse
 • At alle passasjerer har et selvstendig ansvar for å opptre på en måte som minsker risikoen for skader eller farlige situasjoner
 • At alle deltagere skal lytte til og følge instruksene som gis før og under turen
 • At deltagere forstår at RIB-turen innebærer risiko, i form av blant annet bølger, høye hastigheter og kjøring i formasjon. 
 • At ingen deltagere har store problemer med rygg, beinskjørhet eller andre lignende fysiske skader. Personer med slike forhold kan ikke delta på Stavanger RIBs vanlige turer. Stavanger RIB kan imidlertid vurdere om det er mulig å tilrettelegge for en individualisert, tilpasset tur for passasjerer som på forhånd fremsetter et ønske om dette. 
 • At ingen deltagere er gravide.
 • At dersom det er deltagere under 14 år, så er Stavanger RIB blitt gjort klar over dette. Deltagere under 14 år må ha følge og tilsyn av en voksen. 

Sikkerhetsinformasjon

 • Hver passasjer har et selvstendig ansvar for å redusere risiko under turen 
 • Passasjerer må sikre at drakten sitter tett rundt armer, ben og midje. 
 • Redningsvesten kan utløses manuelt ved å trekke i en rød tråd på høyre side, og har en fløyte
 • Belastning skal legges på beina. Passasjerer skal ikke sitte tungt på baken. 
 • Passasjerer skal holde seg godt fast til håndtakene med begge hender. 
 • Passasjerer skal si ifra øyeblikkelig dersom man blir ukomfortabel, redd, sliten, eller av noen annen grunn ønsker en nedsakning av fart eller stans. 
 • Passasjerer skal si ifra dersom andre passasjerer virker ukomfortable, redde, slitne eller at de har behov for eller ønsker en nedsakning av farten eller stans.
 • Dersom noen faller over bord, skal passasjerer øyeblikkelig varsle kapteinen og ikke miste passasjeren av syne. 
 • Passasjerer skal ikke bøye seg ned i båten eller mot andre passasjerer. 
 • Passasjerer skal følge med på sjøen og omgivelsene og tilpasse seg etter disse. 
 • Passasjerer må forvente dette og innrette seg deretter. 
 • Ingen skal være beruset under turen.
 • Passasjerer skal aldri bytte plass eller forlate båten mens RIB-en er i fart eller i en nødssituasjon før føreren har gitt informasjon og instrukser.